Tài nguyên dạy học

Liên kết Website - Mail

BÁO MỚI

THỜI GIAN TRÔI QUA...

Thời gian

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Văn Hiệp)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Vnedu

  Xem truyện cười

  Chức năng chính 2

  BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG

  BẠN CÓ BIẾT BƠI KHÔNG???
  Học bơi là một trong những kỹ năng sinh tồn nhưng nhiều người không bao giờ chịu học vì cứ nghĩ họ sẽ không bao giờ bị chết đuối.
  Kết quả là nếu có một biết cố vô tình xảy đễn với bạn thì chắc chắn những người không biết bơi sẽ dễ dàng bị chết chìm.
  Thật vậy, nếu không trang bị cho bản thân những kỹ năng vững vàng, bạn có thể chết đuối bất cứ lúc nào.
  =============================
  Tặng bạn các khoá học kĩ năng của thầy Lê Thẩm Dương rất bổ ích trong công việc, học tập và cuộc sống:
  - Khoá bí quyết giao tiếp để thành công:bit.ly/2H2SEue
  - Nghệ thuật lãnh đạo đỉnh cao:bit.ly/2VswW6g
  - Nghệ thuật bán hàng đỉnh cao:bit.ly/2SyfJqc
  - Nghệ thuật truyền cảm hứng:bit.ly/2F5f2AF

  ngan hang hki hoa 9

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Lê
  Ngày gửi: 18h:02' 04-10-2017
  Dung lượng: 233.5 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  160 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC THCS
  Câu 1: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học , nguyên tố Fe ( Z = 26 ) thuộc nhóm :
  A . VIB
  B. VIIIB
  C. IA
  D. IIA
  
  Câu 2: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố kim loại kiềm (thuộc nhóm IA) là :
  A . 2
  B. 3
  C. 1
  D. 4
  
  Câu 3: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố kim loại kiềm thổ (thuộc nhóm IIA) là :
  A . 3
  B. 1
  C. 2
  D. 4
  
  Câu 4: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là :
  A . R2O3
  B. RO2
  C. R2O
  D. RO
  
  Câu 5: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là :
  A . R2O
  B. RO2
  C. R2O3
  D. RO
  
  Câu 6: Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là :
  A . Ca, Ba
  B. Na, Ba
  C. Sr, K
  D.Be, Al
  
  Câu 7: Cho các kim loại : Na, Mg, Fe, Al kim loại nào có tính khử mạnh nhất là:
  A . Mg
  B. Fe
  C. Al
  D. Na
  
  Câu 8: Cho các kim loại : Fe, K, Mg, Ag kim loại nào trong các kim loại trên có tính khử yếu nhất :
  A . Fe
  B. Ag
  C. Mg
  D. K
  
  Câu 9: Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái qua phải :
  A . Al, Mg, Fe
  B. Fe, Mg, Al
  C. Mg, Fe, Al
  D. Fe, Al, Mg
  
  Câu 10: Cho dãy các kim loại sau : Fe, W, Hg, Cu kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất :
  A . W
  B. Cu
  C. Hg
  D. Fe
  
  Câu 11: Cho dãy các kim loại sau : Na, Al, W, Fe kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy cao nhất :
  A . Fe
  B. W
  C. Al
  D. Na
  
  Câu 12: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là :
  A . Tính bazơ
  B. Tính khử
  C. Tính oxi hóa
  D. Tính axit
  
  Câu 13: Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối Fe(III):
  A . Fe t/d với dd HCl
  B. Fe2O3 t/d với dd HCl
  C. Fe3O4 t/d với dd HCl
  D. Fe(OH)3 t/d với dd H2SO4
  
  Câu 14 : Cho dãy các kim loại : K, Mg, Cu, Al số kim loại trong dãy phản ứng được với dd HCl:
  A . 2
  B. 4
  C. 3
  D. 1
  
  Câu 15: Cặp chất không xảy ra phản ứng là:
  A . dd NaOH và Al2O3
  B. dd AgNO3 và dd KCl
  C. K2O và H2O
  D. đ NaNO3 và dd MgCl2
  
  Câu 16: Hai kim loại đều phản ứng với dd Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là :
  A . Fe và Al
  B. Al và Ag
  C. Fe và Au
  D. Fe và Ag
  
  Câu 17 : Cặp chất không xảy ra phản ứng là :
  A . Ag + Cu(NO3)2
  B. Cu + Ag NO3
  C. Zn + Fe(NO3)2
  D. Fe + Cu(NO3)2
  
  Câu 18: Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dung dịch :
  A . HNO3 loãng
  B. H2SO4 loãng
  C. KOH
  D. HCl
  
  Câu 19: Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dd HCl được muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng với dd muối X ta cũng được muối Y. Kim loại M có thể là :
  A . Fe
  B. Mg
  C. Zn
  D. Al
  
  Câu 20: Hòa tan hỗn hợp 32g Cu và 16g Fe2O3 trong dd HCl dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dd A và chất rắn B không tan . Khối lượng muối tạo thành trong A là :
  A . 30,5 g
  B. 38,9 g
  C. 32,5 g
  D. Kết quả khác
  
  Câu 21: Cho hỗn hợp gồm : Fe3O4 : 0,1 mol và FeO : 0,1 mol ; Cu : 0,5 mol tác dụng với dd HCl dư thu được dd A và chất rắn B không tan
   
  Gửi ý kiến

  GỬI LỜI NHẮN

  Đăng ký ngay được 10 USD

  Nhúng mã HTML

  Video Hướng dẫn

  Nhúng mã HTML